Puttdalen rett sør for Søndre Puttjern

Puttdalen er en smal og frodig dal som starter nord for Lutåsen og strekker seg nordøstover med de kjente tjernene Søndre og Nordre Puttjern og ender opp ved Grønlihytta. Området helt sør i dalen er bevaringsverdig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2011

Kroktjern en vakker vinterdag

Av Ivo Ninive

Over Kroktjern (280 moh.) går det en upreparert løype som starter ved Sarabråten og ender opp ved nordenden av Lutvann. I sørenden går det en avstikker opp til Haukåsen. Bak odden til høyre, dvs. nordvest i vannet, ble det i 1947 anlagt en 150 meter lang tunnel for å øke vanntilførselen til Lutvann, som den gang var drikkevannskilde.

27 Feb 2011

Hauktjern fra nord

Av Ivo Ninive

I nordenden av Hauktjern kommer en upreparert løype ned fra Hauktjern. Denne går over vannet og ender opp i lysløypa rett sør for Sarabråten. Til høyre kan man se de karakteristiske klippene som strekker seg nordover mot Kroktjern.

27 Feb 2011

Nordre Puttjern en vinterdag i februar

Av Ivo Ninive

Denne vinteren er det fullt mulig å gå den nedlagte løypa fra Grønlihytta, over Puttjerna og opp Puttdalen. Dette vannet ble som kjent tappet for vann under bygging av Romeriksporten og holdes kunstig i live ved hjelp av vanntilførsel fra Kroktjern lenger sør.