Fra løypa mellom Breisjøen og Solemskogen

Hovedløypene i Lillomarka er stort sett veldig bra preparert.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Mar 2011

Djupedalsvika

Av Eyvind Wang

Ved Sandungen og bunnen av Haveråsen ligger dette krysset som jeg kaller Djupedalsvika. Herfra er det gode veivalg i alle retninger. Som man ser - bra med sne, men det spørs hvor lenge det holder med det mildværet vi har nå.

21 Mar 2011

Høldippeldammen - merkelig navn på idyllisk tjern

Av Kjersti von Krogh

Ordel "dippel" stammer fra gamalnorsk depill, som betyr lite tjern. Det ligger i Høldippeldalen 266 moh. og ble regulert 10 meter i 1961 for å skaffe stasjonsområdet i Nittedal drikkevann. Men i 1989 var det slutt, og Høldippeldammen er nå reserve-vannkilde for Nittedal. Høldippeldammen er en popuær badeplass med stupetårn, flytebrygge, sitteplasser og toalett. Preparert skiløype på vestsiden av tjernet.

21 Mar 2011

Sentralt løypekryss på Svenskemyra

Av Kjersti von Krogh

Svenskemyra ligger 330 moh. nordøst for Ørfiske. Det antas at navnet stammer fra den gang Greveveien fra Hakedal Verk til Hammeren i Maridalen ble bygget rundt 1820. Sytti värmlendinger var med på arbeidet ved veianlegget sammen med bønder og husmenn langs veien.