Nærevann

Nærevann ligger fint til i kulturlandskapet øst for Ski. Dette er et viktig hekke- og oppvekstområde for flere fuglearter, og vegetasjonen rundt vannet er representativ for næringsrike innsjøer på Østlandet. Området er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til området. Dette ifølge Miljøverndepartementet, som vernet Nærevann i 1992.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2011

Nypløyd ved Skeidarkollen

Av Eivind Molde

I slutten av mars var det "uteservering" til skifolket akkurat har. I dag er jordet nedenfor Skeidarkollen nypløyd. Løypeskiltene ses til høyre i bildet.

07 Mai 2011

Flott sti og utsikt over Porthøgda

Av Line Mork

Stien over Kikutmassivet og Porthøgda er blant Markas flotteste. Lettgått sti, gressbakke og fantastisk utsikt hele veien.

07 Mai 2011

Kontraster i Krydsbybakken

Av Erik Unneberg

Fortsatt er det en del snefonner igjen i Krydsbybakken. Kontrasten er stor til det vårfargede landskapet i Lommedalen.