Badeliv ved Midtsjøvann

Fortsatt litt kaldt i Midtsjøvann, men et fint mål for søndagsturen er det uansett. Vannet og området rundt er vernet, bl.a. på grunn av betydningen det har som hekkeområde for andefugl og flere andre fuglearter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2011

Nærevann

Av Eivind Molde

Nærevann ligger fint til i kulturlandskapet øst for Ski. Dette er et viktig hekke- og oppvekstområde for flere fuglearter, og vegetasjonen rundt vannet er representativ for næringsrike innsjøer på Østlandet. Området er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til området. Dette ifølge Miljøverndepartementet, som vernet Nærevann i 1992.

08 Mai 2011

Nypløyd ved Skeidarkollen

Av Eivind Molde

I slutten av mars var det "uteservering" til skifolket akkurat har. I dag er jordet nedenfor Skeidarkollen nypløyd. Løypeskiltene ses til høyre i bildet.

07 Mai 2011

Flott sti og utsikt over Porthøgda

Av Line Mork

Stien over Kikutmassivet og Porthøgda er blant Markas flotteste. Lettgått sti, gressbakke og fantastisk utsikt hele veien.