Lite trafikk her!

Sykkelruten Øverland - Bærums Verk går over Steinshøgda, men man har ikke selskap av bildene på Gamle Ringeriksvei. Opp til Stein gård går ruten på gang- og sykkelvei, mens resten av traseen er lagt til turvei (bildet).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Mai 2011

Nedre Rustan

Av Berit Saghaug Mørck

Nedre Rustan er nå pusset opp og fremstår som er perle der den ligger med flott utsikt mot Sandungen.

17 Mai 2011

Sti på Haveråsen

Av Berit Saghaug Mørck

Stien på Haveråsen omkranset av vårgrønn skog på 17. mai.

16 Mai 2011

På turveien mellom Sandvika og Valler

Av Erik Unneberg

Turveien mellom Sandvika og Valler benyttes både av gående og syklister. Bildet er tatt ved sykehuset, som ligger midt mellom stedene.