Hester på beite ved Gamleveien

Sykkelruten fra Bærums Verk til Guriby går på Gamleveien - en vei med lite trafikk og betydelig innslag av åker og eng. Mange steder er dyr på beite langs veien, slik som her like ved Krydsbybakken (i bakgrunnen).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2011

Lite trafikk her!

Av Erik Unneberg

Sykkelruten Øverland - Bærums Verk går over Steinshøgda, men man har ikke selskap av bildene på Gamle Ringeriksvei. Opp til Stein gård går ruten på gang- og sykkelvei, mens resten av traseen er lagt til turvei (bildet).

17 Mai 2011

Nedre Rustan

Av Berit Saghaug Mørck

Nedre Rustan er nå pusset opp og fremstår som er perle der den ligger med flott utsikt mot Sandungen.

17 Mai 2011

Sti på Haveråsen

Av Berit Saghaug Mørck

Stien på Haveråsen omkranset av vårgrønn skog på 17. mai.