Berg- og dalbanen i Lommedalen

Gamleveien i Lommedalen er så godt som fri for svinger, men opp og ned går det. Den er også kjempefin å sykle på. Vi ser her i retning Gullhaug skole.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2011

Ringi kalkovn

Av Erik Unneberg |

Kalkovnen ved Ringi er den eneste bevarte gårdsovnen i Bærum. Den ble nedlagt på slutten av 1800-tallet, men den ble restaurert i 1981.

19 Mai 2011

Der elvene møtes

Av Erik Unneberg

Lomma og Isielva slår seg sammen ved Wøyen gård. Gården har alltid vært Bærums største, og navnet betyr noe i retning av "ved vadestedet". Mer om gården kan du lese på siden http://www.snl.no/Wøyen_gård. På bildet ser vi til høyre den flotte turveien som går langs Lomma opp til Glitredammen. Detter en del av sykkelruten opp til Bærums Verk.

19 Mai 2011

Hester på beite ved Gamleveien

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten fra Bærums Verk til Guriby går på Gamleveien - en vei med lite trafikk og betydelig innslag av åker og eng. Mange steder er dyr på beite langs veien, slik som her like ved Krydsbybakken (i bakgrunnen).