Kulturstien på Tingelstadhøgda

Bildet er fra Kulturstien på Tingelstadhøgda, nærmere bestemt ved steinmuren ved Grinakervev. Her kommer man hvis man sykler Markadatabasens sykkelrute nr. 333.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Mai 2011

Kirkeruinene ved Grinaker

Av Else Randi Kvåle

Ruinene etter Grinakekjørka ved Grinaker.

16 Jul 2011

Aften ved tjernet

Av Erik Unneberg

På denne fine sommerkvelden viste Lille Gyrihaugtjern seg fra en svært tiltalende side. En liten bris holdt en del av insektene borte, temperaturen var behagelig og ikke minst, det var fin utsikt opp mot Gyrihaugen.

16 Jul 2011

Fullt spann

Av Erik Unneberg |

Det ser ut til å bli et meget bra multeår på Krokskogen, noe bilde nr. 14391 antydet for noen dager siden. Derfor ble spannet tatt med på en tur til Gyrihaugen, og det ble fylt opp med modne bær på myrene, drøyt 600 moh.