Fjellhula ved Åmotdammen

Fjellhula ved Åmotdammen sett på nært hold. Her hadde Milorg sitt skjulested for våpen i april 1945.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Apr 2011

Utsikt mot badeplassen

Av Steinar Bunæs

Badeplassen ved Åmotdammens østside, sett fra vestsiden.

25 Apr 2011

Åmotdammen andre påskedag

Av Steinar Bunæs

Åmotdammen sett fra demningen i nordre ende.

25 Apr 2011

Milorgs skjulested ved Åmotdammen i april 1945

Av Steinar Bunæs |

Milorgs skjulested ved Åmotdammen er nå gjenfunnet, det ligger i et lite benyttet turområde innenfor Lørenskog kommune på Åmotdammens vestside, vel 300 meter fra demningen i nordre ende. Mandag 22. august 2011 kl 18.00 arrangerer Sagelvas Venner en seremoni ved fjellhulen til minne om Milorgs aktiviteter i Østmarka, med særlig fokus på den krevende og farefulle utstyrstransporten fra slippstedet i Enebakks skoger til Åmotdammen. På siden http://romerike.no/-/event/show/256850/4318492_oppsetting-av-milorg-minneplate finner du mer informasjon om dette. På bildet ser vi Alf Stefferud foran huleinngangen hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945.