Magnus Elgstøen på Gjerdingen

Magnus Kristoffersen Elgstøen var født i 1863 og bodde på Elgstøa syd for Gjerdingen. Her er han på en rotur over vannet. Bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Bildet kan være tatt rundt 1930.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

01 Okt 1910

Klare for jakt, ca. 1910

Av Ukjent

Dette bildet er tatt utenfor hovedbygningen på Elgstøa. Årstallet er usikkert, men er rundt 1910. Her er folkene klare for jakt. Bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen.

01 Jul 1925

Sommer på Elgstøa en gang på 1920-tallet

Av Ukjent

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Fra heftet kan vi lese: "Bildet er tatt fra syd. I bakgrunnen ses den beste jordveien opp mot Lykkjehaugen. Der ble det dyrket poteter og havre. I dårlige somre hendte det at havren ikke gikk fram. Til venstre i bildet ses våningshuset som her var ganske nytt (stod ferdig i 1916)." Nå er Elgstøas innmark, som var på 75 mål, tilplantet. Det har ført til at granskogen har overtatt. Bilde nr. 10863 viser hvordan det så ut her litt over åtti år senere fra samme kameravinkel.

01 Mar 1925

Elgstøa en vinterdag, ca. 1925

Av Ukjent

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Sannsynligvis er bildet tatt av en skiturist (ca. 1925), og det ble benyttet i Hadelandskalenderen i 1987. Vi ser her hovedbygningen på Elgstøa slik den så ut den gangen. Også stabburet og bryggerhuset (øverst) kan sees på bildet. Bryggerhuset ble blant annet benyttet som overnattingssted for turister. Bilde nr. 3773 viser hvordan det så ut her åtti år senere.