Kloppa mellom Midtre og Nedre Fløyta

Til vanlig er det ikke stor vannføring i elva, men den er stort sett bred og dyp, og det er begrenset med vadesteder. I nedbørrike tider som i sommer er vannføringen stor nok til at også vadestedene er strie og glatte. Da er det greit med en solid klopp som denne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Apr 2011

Minnetavlen på Sandbekkstua

Av Steinar Bunæs

Denne minnetavlen står på Sandbekkstua i Rælingen.

25 Apr 2011

Sandbekkstuas historie

Av Steinar Bunæs

Denne infotavlen står ved Sandbekkstua i Rælingen.

25 Apr 2011

Overløpet i Åmotdammen

Av Steinar Bunæs

Bildet viser overløpet ved demningen i Åmotdammens nordende.