En forlatt plass

Omtrent midt på Midtre Fløyta ligger denne plassen og forfaller mens rydningen foran husene gror til. Ikke omtalt eller navnsatt på noen av de kartene jeg har tilgang til.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2011

Midtre Fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Midtre Fløyta er stort sett dyp og stille, bare forstyrret av vak av småfisk av og til. Smilende i pent vær, lur i mørke for den som ikke tenker over flytetorv og brådyp.

18 Jul 2011

Kloppa mellom Midtre og Nedre Fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Til vanlig er det ikke stor vannføring i elva, men den er stort sett bred og dyp, og det er begrenset med vadesteder. I nedbørrike tider som i sommer er vannføringen stor nok til at også vadestedene er strie og glatte. Da er det greit med en solid klopp som denne.

25 Apr 2011

Minnetavlen på Sandbekkstua

Av Steinar Bunæs

Denne minnetavlen står på Sandbekkstua i Rælingen.