Hus med bruksanvisning

Det tredje huset på plassen har hatt en ganske klar hensikt. Men Atie har falt litt i staver over at nærmeste nabo er en utgravd og oppmurt brønn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2011

En forlatt plass

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent midt på Midtre Fløyta ligger denne plassen og forfaller mens rydningen foran husene gror til. Ikke omtalt eller navnsatt på noen av de kartene jeg har tilgang til.

18 Jul 2011

Midtre Fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Midtre Fløyta er stort sett dyp og stille, bare forstyrret av vak av småfisk av og til. Smilende i pent vær, lur i mørke for den som ikke tenker over flytetorv og brådyp.

18 Jul 2011

Kloppa mellom Midtre og Nedre Fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Til vanlig er det ikke stor vannføring i elva, men den er stort sett bred og dyp, og det er begrenset med vadesteder. I nedbørrike tider som i sommer er vannføringen stor nok til at også vadestedene er strie og glatte. Da er det greit med en solid klopp som denne.