Engmarihånd

På en liten myrhals ved Fløyta i Vestmarka blomstrer det orkideer med litt annerledes utseende. Etter en kvelds søk i bøker og på Internett kom jeg frem til at det sannsynligvis er en av ca. 25 underarter av engmarihånd med runde prikker mot bladspissene: kraftig, kjøttfull, ikke dypt fliket underleppe, typiske tegninger på underleppen, næringsrik og kalkholdig myr. Ikke vanlig, rødlistevurdert i 2006 fordi bestandene i Sør-Norge er raskt avtagende.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2011

Hus med bruksanvisning

Av Odd Tore Saugerud

Det tredje huset på plassen har hatt en ganske klar hensikt. Men Atie har falt litt i staver over at nærmeste nabo er en utgravd og oppmurt brønn.

18 Jul 2011

En forlatt plass

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent midt på Midtre Fløyta ligger denne plassen og forfaller mens rydningen foran husene gror til. Ikke omtalt eller navnsatt på noen av de kartene jeg har tilgang til.

18 Jul 2011

Midtre Fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Midtre Fløyta er stort sett dyp og stille, bare forstyrret av vak av småfisk av og til. Smilende i pent vær, lur i mørke for den som ikke tenker over flytetorv og brådyp.