Kloppa mellom Øvre og Midtre Fløyta

Her tok vårflommen kloppa, men ivrige frivillige i DNT snekret ny klopp i sommer. Tidligere var det også en klopp litt lenger ned ved Svafoss, men den ble tatt i en tidligere flom. Tydelige stier på begge bredder viser at elva kan vades her, men med glatte svaberg og stri strøm er det risikalbelt ved dagens vannføring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2011

Engmarihånd

Av Odd Tore Saugerud |

På en liten myrhals ved Fløyta i Vestmarka blomstrer det orkideer med litt annerledes utseende. Etter en kvelds søk i bøker og på Internett kom jeg frem til at det sannsynligvis er en av ca. 25 underarter av engmarihånd med runde prikker mot bladspissene: kraftig, kjøttfull, ikke dypt fliket underleppe, typiske tegninger på underleppen, næringsrik og kalkholdig myr. Ikke vanlig, rødlistevurdert i 2006 fordi bestandene i Sør-Norge er raskt avtagende.

18 Jul 2011

Hus med bruksanvisning

Av Odd Tore Saugerud

Det tredje huset på plassen har hatt en ganske klar hensikt. Men Atie har falt litt i staver over at nærmeste nabo er en utgravd og oppmurt brønn.

18 Jul 2011

En forlatt plass

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent midt på Midtre Fløyta ligger denne plassen og forfaller mens rydningen foran husene gror til. Ikke omtalt eller navnsatt på noen av de kartene jeg har tilgang til.