Gamle hus i Gruvelia

Hogst har gjort at disse husene dukker frem, men de står nok til forfall. Vi er langt inne på åsen og her er det utilgjengelig både på sommer- og vinterføre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Jul 2011

Båtliv og blomster

Av Erik Unneberg |

Det er mange som ferdes med båt i Øyeren og på Nitelvas nedre del, og denne dagen var definitivt en god dag for båtliv. Men det var også fint å sykle langs elvebredden der kløveren blomstret.

21 Jul 2011

God fart over Hellerudsletta

Av Erik Unneberg |

Det går fint å sykle fra Lillestrøm til Lahaugmoen uten å komme i konflikt med biltrafikken. Her ved Hellerudsletta er det flatt, og det er lett å komme opp i stor hastighet.

21 Jul 2011

Den siste kneika

Av Erik Unneberg

Sykkelrutene mellom Lahaugmoen fra Lillestrøm er temmelig flate, men stykket nærmest Lahaugmoen går på en ganske bratt kjerrevei. Vi ser her i retning fra Lahaugmoen. Kjempebjørnekjeks og andre vekster trives tydeligvis godt her ved Fletstein gård.