På tur fra Tumyrhaugen

Skogen er fortsatt sommergrønn her ved Tumyrhaugen, og mange benyttet sjansen til en kveldstur herfra i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Apr 2007

Fraflyttet beverhytte

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange gnagespor etter beveraktivitet ved Igletjern, men sporene er noen år gamle nå. Allerede da dette bildet ble tatt i april 2007 var sporene ikke lenger ferske, og hytten på østsiden av vannet var fraflyttet.

29 Jul 2011

Vaniljerot med linselus

Av Odd Tore Saugerud |

Saprofytt (organisme som tar sin næring fra dødt organisk materiale) uten bladgrønt, glinsende skjellaktige blader, små gule blomster omgitt av skjellblader. Finnes fåtallig og spredt flere steder i Østmarka. Vet du hvordan den ser ut og har sett den første, finner du gjerne flere. Bildet er tatt ved Igletjern sydvest for Mariholtet.

29 Jul 2011

Det går mot sump igjen

Av Odd Tore Saugerud

Igletjern igjen, åtte måneder senere og 44 grader varmere. Omtrent samme ståsted som der bilde nr. 12990 ble tatt fra, men tett vegetasjon gjorde at det ble litt forskjell. Vegetasjonen i det grunne vannet øker også, og det går mot sump enkelte steder.