I svevet

Vannet i Høldippeldammen holdt en svært så behagelig temperatur i dag, og fotografen var ikke den eneste som fikk tatt et kveldsbad. Noen lekte seg også fra badebryggen ute i vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

På tur fra Tumyrhaugen

Av Erik Unneberg

Skogen er fortsatt sommergrønn her ved Tumyrhaugen, og mange benyttet sjansen til en kveldstur herfra i dag.

20 Apr 2007

Fraflyttet beverhytte

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange gnagespor etter beveraktivitet ved Igletjern, men sporene er noen år gamle nå. Allerede da dette bildet ble tatt i april 2007 var sporene ikke lenger ferske, og hytten på østsiden av vannet var fraflyttet.

29 Jul 2011

Vaniljerot med linselus

Av Odd Tore Saugerud |

Saprofytt (organisme som tar sin næring fra dødt organisk materiale) uten bladgrønt, glinsende skjellaktige blader, små gule blomster omgitt av skjellblader. Finnes fåtallig og spredt flere steder i Østmarka. Vet du hvordan den ser ut og har sett den første, finner du gjerne flere. Bildet er tatt ved Igletjern sydvest for Mariholtet.