Høldippeldammen en sen tirsdagskveld

Høldippeldammen, eller "Høldippelen", er et populært badested i Nittedal. Selv halv ni på kvelden, etter at solen hadde forlatt vannet, var det en del folk som lot seg friste til å bade.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

Tretjerna i Østmarka

Av Jann Bergholtz

På sydvestsiden av Tømmerås i Østmarka ligger de vakre Tretjerna. To er svært små, det sydøstre er størst. Langs vannet går det en rødmerket skiløype mellom Krokholvegen og Fjellfugleleiken. Langs Tretjerna er løypa også en god sommersti – for eksempel opp til der blåstien mellom Krokhol og Tømmerås krysser løypa Bilde nr. 13231 er tatt en vinterdag fra samme sted.

02 Aug 2011

I svevet

Av Erik Unneberg |

Vannet i Høldippeldammen holdt en svært så behagelig temperatur i dag, og fotografen var ikke den eneste som fikk tatt et kveldsbad. Noen lekte seg også fra badebryggen ute i vannet.

02 Aug 2011

På tur fra Tumyrhaugen

Av Erik Unneberg

Skogen er fortsatt sommergrønn her ved Tumyrhaugen, og mange benyttet sjansen til en kveldstur herfra i dag.