Bjørumssaga 2011

Her er restene av Bjørumssaga slik de står i slutten av august 2011. Sydveggen av saghuset oppe til høyre, og demningen midt på bildet. En av tersklene som ble anlagt da den nye brua på E16 ble bygd er synlig. Her bykset det ørret i den flomstore Isielva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2011

Ormen Lange?

Av Erik Unneberg

Bogstadvannet er treningsarena for Christiania Roklubb. På denne flotte augustkvelden var denne åtteren med styrmann ute på en treningsøkt, og den ble fanget inn i motlyset av fotografens teleobjektiv fra Bogstad gård.

30 Aug 2011

Høstfarger på myrene

Av Erik Unneberg

Selv om løvtrærne fortsatt har grønne blader de fleste steder, er myrene på Krokskogen i ferd med å innta høstlige farger. Bildet er tatt litt øst for Storflaka, like ved der det var slipplass under krigen. Fortsatt kan man se kontainere fra slippet i området.

30 Aug 2011

Rustanelva mot utløpet i Isielva

Av Odd Tore Saugerud

Rustanelva renner ut i Isielva et stykke nedenfor Bjørumssaga. Vanligvis er den en bekk, men i dag er den flomstor og ikke passerbar. Flomstor elv tiltrekker seg fiskere, og i dag var det både slike og oppsynsmenn til stede. Dessuten var det fisk som bykset!