Skovseth

Ved Skovseth er det en nedlagt butikk (i huset til venstre) og rett framfor oss munner Tynsåkvegen ut i Østsidavegen (Fv 177). Denne veien går nordover gjennom et frodig kulturlandskap, og videre mot Minnesund.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

God sykkelplass ved Tynsåkvegen

Av Helge Eliassen

Biler og myke trafikanter hver for seg - også på Tynsåkvegen. Gang- og sykkelveien har av god kvalitet, så her er det ingen grunn til å sykle blant bilene. Vi ser nå mot Skovseth.

02 Aug 2011

I Sundgata

Av Helge Eliassen |

Fortauet langs Sundgata er av varierende kvalitet, og med lite trafikk er det greit å benytte kjørebanen. Ved Shell-stasjonen går Tynsåkvegen inn til venstre.

02 Aug 2011

Eidsvoll rådhus

Av Helge Eliassen

Det er rikelig med parkeringsplasser ved Eidsvoll rådhus utenom normal arbeidstid.