Veiskille ved Holtåa

Rett nord for brua over Holtåa går det en vei inn til venstre. Dette veikrysset er ikke skilta, men belønningen for å ta "rett trasé", er en bilfri skogsveg i et spennende landskap.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

Skovseth

Av Helge Eliassen

Ved Skovseth er det en nedlagt butikk (i huset til venstre) og rett framfor oss munner Tynsåkvegen ut i Østsidavegen (Fv 177). Denne veien går nordover gjennom et frodig kulturlandskap, og videre mot Minnesund.

02 Aug 2011

God sykkelplass ved Tynsåkvegen

Av Helge Eliassen

Biler og myke trafikanter hver for seg - også på Tynsåkvegen. Gang- og sykkelveien har av god kvalitet, så her er det ingen grunn til å sykle blant bilene. Vi ser nå mot Skovseth.

02 Aug 2011

I Sundgata

Av Helge Eliassen |

Fortauet langs Sundgata er av varierende kvalitet, og med lite trafikk er det greit å benytte kjørebanen. Ved Shell-stasjonen går Tynsåkvegen inn til venstre.