Langs Holtåa mot Nord-Fløyta demning

Dette er en utrolig fin trasé som fortjener å bli benyttet mer. Det er en fin grusvei - med Holtåa klukkende ved siden av.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

Veiskille ved Holtåa

Av Helge Eliassen

Rett nord for brua over Holtåa går det en vei inn til venstre. Dette veikrysset er ikke skilta, men belønningen for å ta "rett trasé", er en bilfri skogsveg i et spennende landskap.

02 Aug 2011

Skovseth

Av Helge Eliassen

Ved Skovseth er det en nedlagt butikk (i huset til venstre) og rett framfor oss munner Tynsåkvegen ut i Østsidavegen (Fv 177). Denne veien går nordover gjennom et frodig kulturlandskap, og videre mot Minnesund.

02 Aug 2011

God sykkelplass ved Tynsåkvegen

Av Helge Eliassen

Biler og myke trafikanter hver for seg - også på Tynsåkvegen. Gang- og sykkelveien har av god kvalitet, så her er det ingen grunn til å sykle blant bilene. Vi ser nå mot Skovseth.