Ved Røysi

Sykler man fra Minnesund mot Holt, er det en tung motbakke her ved Røysi på Fv 177 (Østsidavegen).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2011

Fredelig på Gamle Minnesundbrua

Av Helge Eliassen

Gamle Minnesundbrua (Trondheimsvegen) er nå overlatt til lokaltrafikk og syklister. Det er en fredelig ”tur” over Mjøsa, mens trafikken går kontinuerlig på den nye E6-brua.

04 Aug 2011

Over E6 ved Minnesund

Av Helge Eliassen

Det er anlagt ei ny bru over E6 for trafikk som skal fra Minnesund til Langset.

04 Aug 2011

Langs åkre på Feiringvegen

Av Helge Eliassen

På vei mot Minnesund passerer vi de største jordbæråkrene på Øvre Romerike.