Bjørumssaga - status desember 1992

I romjulen 1992 stod mesteparten av huset i sydenden såpass bra at man kunne se hvordan det hadde vært mens det fortsatt var drift her. Bildet viser også at det stod et hus med mønet på tvers mellom dette og overbygningen over selve sagbanen. Restene av disse var tydeligvis fjernet i stor grad før bilde nr. 14671 ble tatt i 2004.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Nov 2003

Småskog på taket - 2003

Av Odd Tore Saugerud

Tidlig november 2003: Den første våte nysnøen har kommet rundt Sollihøgda, det er tungt og grått. Vollen på Knappnæring er delvis tilplantet. På taket på våningshuset er småskogen i ferd med å finne fotfeste. Det er på tide med en vedlikeholdsdugnad.

26 Des 2006

Nedre Mastekastet – låvefundamenter jula 2006

Av Odd Tore Saugerud |

Også resten av låvefundamentene er godt synlige senhøstes. Her var i 1865 plass til 2 hester, 4 kyr og 8 sauer.

26 Des 2006

Nedre Mastekastet – låvebrua jula 2006

Av Odd Tore Saugerud |

Når undervegetasjonen har visnet er det enklere å finne ruinene. Her fundamentet til låvebrua, hvor det vokser en solid gran. I bakgrunnen flere låvefundamenter.