Bunnløs myr

Navnet "Hesteputtene" fikk meg til å tenke på tragedier med hester på beite som går i myra og ikke kommer opp igjen. På myra ved Hesteputtene er det mange slike områder med grønn mose som dette her ved den søndre av Hesteputtene. Hvis sommeren hadde vært normalt tørr ville det ikke vært like enkelt å se at dette egentlig er flytemose. Som o-løper har jeg erfaring med slikt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2011

En krokrygget gamling

Av Odd Tore Saugerud

Det er tid for litt ettertanke under en av tørrfuruene på myra ved Hesteputtene. For en importtrønder har landskapet her noe kjent trøndersk over seg med store myrstrekninger og uttørkede furuer.

10 Sep 2011

Gamle furuer

Av Odd Tore Saugerud |

På den sydlige delen av ryggen på Skotjernfjellet ligger Hesteputtene. Etter et par timer med tett skydekke gløtter solen frem igjen og gir liv til gammelfuruene på myra ved den nordre av Hesteputten. Det er flere grunner enn gammel granskog til å verne dette området.

10 Sep 2011

Nordre Skotjern

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Skotjern ligger i et lite dalsøkk mellom toppen på Skotjernfjellet 651 moh. og trigpunktet med kjentmannspost 38 (2010-2012) på 647 moh. Toppen på 651 moh. ligger her rett bak vannet. Bildet viser tydelig hvor tettvokst den er med gammel skog.