Sykkelvei ved Feiring

Det er fint å benytte gang- og sykkelveien når man sykler langs Rv33 ved Feiring. Bildet er tatt i nordlig retning, og er tatt fra det stedet er Markadatabasens sykkelruter 539 og 540 møtes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2011

Fly over Bergerlinna

Av Erik Unneberg

Bergerlinna er en gammel hestejernbane som gikk mellom Berger Bruk ved Hurdalssjøen og Dal. Den er stod klar da Norges første jernbane mellom Christiania og Eidsvoll åpnet i 1854, men ble nedlagt i 1895. Den er delvis overgrodd og skinnene er fjernet, men den østligste delen er blitt til en fin turvei hvor det prepareres skispor om vinteren. Når man er på tur her, blir man minnet om at Gardermoen ikke er langt unna.

22 Sep 2011

Her gikk det en gang skinner

Av Erik Unneberg

I dag er det bilvei her i Bergerlinna, rett ved Fv176 øst for Sessvollmoen. Men tidligere (1854-1895) gikk det en hestejernbane her. Rett utenfor bildets høyrekant ligger Feriekolonien, som en gang var bygget for at sykelige og magre oslobarn skulle få et opphold på landet. I dag eies en del av feriekolonien av Oslo kommune og drives som friluftsskole. Den delen av Feriekolonien som er nærmest Bergerlinna, heter Vestvoll. Den er i privat eie.

22 Sep 2011

Sessvollmoen

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt ved sydenden av Sessvollmoen. Vi ser her hovedporten og vaktbygget.