Tåka flommer ned fra Krokskogen

En strålende dag i Marka, men fra Spålsberget så vi at tåka over Oslofjorden drev innover, og etter hvert dekket den også Spålsberget. Fra Ringkollveien var det tydelig hvordan sønnavinden drev tåka over åsryggen og lot den flomme nedover mot Steinsfjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2008

Fram i lyset igjen

Av Odd Tore Saugerud

I mange år var denne ikke navnsatte plassen sydvest i Øyangen gjemt av storskogen. Men sommeren 2008 ble lia snauhogd, og det avdekket resultatet av mange års manglende vedlikehold. Tre år etter (i 2011), var imidlertid kvistrøysene nesten helt dekket av bringebærkratt, lemmen var foran mønevinduet og taket på uthuset hadde fått flere hull.

29 Sep 2008

Indian summer

Av Odd Tore Saugerud

Meteorologen snakket om Indian summer og rekordvarme i slutten av september 2011. Dette ærverdige termometeret på ei hytte ved Steindulp ved Øyangsrøysa synes å bekrefte dette, + 29 °C i solveggen og føre for Blaa Mixture. Men det var nøyaktig tre år tidligere - i 2008.

01 Okt 2011

Lille Steinbutjern?

Av Odd Tore Saugerud

Tjernet er ikke navnsatt på kartet, men er nærmeste nabo til Steinbutjern bare 200 meter mot øst. Enda en idyll av et myrtjern, omkranset av en rekke velvoksne furuer.