Ved Steinsortungen

Det var vekslende vær i Romeriksåsene i dag, og noen steder fikk vinden godt tak. Det blåste en del her ved Steinsortungen, men solen var i alle fall fremme glimtvis og lyste opp deler av terrenget rundt vannet. Bilde nr. 6110 er tatt fra samme kameraposisjon en junidag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Okt 2011

Gyrihaugen med tåke, Fiskebekkhøgda uten

Av Odd Tore Saugerud

Gyrihaugen virket som en demning mot tåkeflommen, og området i le for den hadde fortsatt klarvær. Et interessant eksempel på strømningslære i praksis.

01 Okt 2011

Tåka flommer ned fra Krokskogen

Av Odd Tore Saugerud

En strålende dag i Marka, men fra Spålsberget så vi at tåka over Oslofjorden drev innover, og etter hvert dekket den også Spålsberget. Fra Ringkollveien var det tydelig hvordan sønnavinden drev tåka over åsryggen og lot den flomme nedover mot Steinsfjorden.

29 Sep 2008

Fram i lyset igjen

Av Odd Tore Saugerud

I mange år var denne ikke navnsatte plassen sydvest i Øyangen gjemt av storskogen. Men sommeren 2008 ble lia snauhogd, og det avdekket resultatet av mange års manglende vedlikehold. Tre år etter (i 2011), var imidlertid kvistrøysene nesten helt dekket av bringebærkratt, lemmen var foran mønevinduet og taket på uthuset hadde fått flere hull.