Gården ved Flåtan

Tett ved Storflåtan - super beliggenhet for en gård i Marka. Særlig i helgene er det mange som sykler forbi gården på denne veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2011

Tilsynelatende i bra stand

Av Eivind Molde

"Hovedhuset" på Purvollen er ikke akkurat nymalt, men forfallet er langt mindre synlig her enn på noen av de andre husene på den gamle setervollen.

08 Okt 2011

Fin utsikt fra Purvollen

Av Eivind Molde

Etter at det er hogd en del skog ved Purvollen, er utsikten mot Damtjern upåklagelig.

08 Okt 2011

Høstlig ved Heggelia

Av Eivind Molde

Brunt og gult dominerer ved Heggelia nå. Det er en fin høstdag ved Nordre Heggelivann.