Hustuft etter plassen Steinbrukollen

Bortsett fra ryggen med trigpunktet er i dag Steinbrukollen tett tilvokst med graner, og det er ikke lett å se spor etter bosetting. Men på 1800-tallet bodde det folk her, og dette er den best synlige av tre hustufter i området. Det var nok et lite hus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2011

Utsikt mot Lierdalen og Finnemarka

Av Odd Tore Saugerud

Fra Steinbrukollen har man god oversikt over Lierdalens velpleide åkerlandskap. Her er det langt og bratt ned.

12 Okt 2011

Vid utsikt mot Hørtekollen, Sylling og Holsfjorden

Av Odd Tore Saugerud |

Steinbrukollen er kjentmannspost 4 2010-12. Her er utsikten upåklagelig mot nord og vest. Tvillingøyene i Holsfjorden er godt synlige, og Gyrihaugen står som en liten kul i horisonten ikke langt fra høyre bildekant.

12 Okt 2011

Vakkert utsyn ved kanten av Vestmarka

Av Kjersti von Krogh

Vakre høstfarver over Lierdalen og nordover mot Holsfjorden og Gyrihaugen i det fjerne.