Mer enn ett rom og kjøkken

Dette er den øverste hustuften på Rønningen, som også ser ut til å være den nyeste. Rønningen var i bruk som seter til ca. 1950, og husene ble brent ned i 1960. En tid var det to husmannsplasser her, og Rønningen hadde stor dyrket mark.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2011

Rønningen oktober 2011

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke mye å se til Rønningen i dag, men det gamle brønnhuset står fortsatt, og kan sees fra både blåstien og skiløypa. Øverst i det venstre hjørnet anes den øverste og best bevarte hustuften.

19 Okt 2011

Liten klubbesopp

Av Odd Tore Saugerud |

Langs stien på Rønningsåsen kom jeg over denne gjengen med søte små sopp, sjekk størrelsen i forhold til barnålene. Beske, svampaktige, ikke til å spise, men fine å se på.

22 Okt 2011

Tranebær

Av Torgeir Stenstad |

Frost i myrene, men bærsesongen er ikke slutt: Tranebær finner du på åpne myrer og lages og benyttes som tyttebærsyltetøy. Men let godt, du ser dem ikke ved første øyekast.