Minigygrer under Rønningsåsen

De som går Toresplassløypa over Stormyr, har gjerne lagt merke til en nesten sammenhengende stuprekke mot øst. Dette er stupene langs Rønningsåsen, med storsteinet ur og spredte steinsøyler. I forhold til Gygra ovenfor Dronningveien, som jeg også har besøkt, er de to litt til venstre for midten av bildet små og slanke, men likevel typiske, særlig når skumringen senker seg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2011

De første spor av Rønningen langs blåstien

Av Odd Tore Saugerud

De mosegrodde rydningsrøysene var de første tegn på at man nærmet seg folk. I tusmørket og tjukkskauen utenfor rydningen kunne man nok blitt engstelig når man visste at her bodde Gulbrand Rønningen. Det var en som kunne mer enn sitt Fadervår! Men den beryktede Mærraflåern på Rønningen holdt nok til på en liten plass med samme navn i Åsa.

19 Okt 2011

Rønningen oktober 2011: Komfyren som overlevde

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er den største hustuften på Rønningen, og her overlevde både hustuften og den komfyren som lå inne i den flatehugsten i 2001. Den vokser til med mose og kratt, men ligger rett ved skiløypa og blåstien. Dette er ruinen i forgrunnen på bilde nr. 11259.

19 Okt 2011

Rønningen oktober 2011: Komfyr og hustuft

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er samme komfyr og hustuft som på bilde nr. 14981. Rønningen ble nærmest rasert under flatehugsten i 2001, blant annet hadde skogsmaskinene kjørt rett over hustufter og komfyrer. Vel er det mer åpent på Rønningen etterpå, men.... Denne ligger rett ved både skiløype og blåsti, men er ikke lett å finne.