Mot Sekkebekk

Sist i mars, og ennå godt med snø og oppkjørt spor. Sekkebekk-husklyngen sett fra syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2006

Usikker is

Av Erik Unneberg

I sundet mellom de to delene av Mørkvannet kan isen være usikker. Det er best å gå på land akkurat her.

28 Des 1992

Bjørumssaga - status desember 1992

Av Odd Tore Saugerud

I romjulen 1992 stod mesteparten av huset i sydenden såpass bra at man kunne se hvordan det hadde vært mens det fortsatt var drift her. Bildet viser også at det stod et hus med mønet på tvers mellom dette og overbygningen over selve sagbanen. Restene av disse var tydeligvis fjernet i stor grad før bilde nr. 14671 ble tatt i 2004.

02 Nov 2003

Småskog på taket - 2003

Av Odd Tore Saugerud

Tidlig november 2003: Den første våte nysnøen har kommet rundt Sollihøgda, det er tungt og grått. Vollen på Knappnæring er delvis tilplantet. På taket på våningshuset er småskogen i ferd med å finne fotfeste. Det er på tide med en vedlikeholdsdugnad.