Pause i rimfrost

Det nærmer seg slutten på en travel ryddesesong for Foreningen ØX i Østmarka. Rimfrosten er vinterens forspill, og skisesongen kan umulig være så langt unna. Ukens bilde er fra den tradisjonelle bålpausen kl. 1145 – denne gang i åsen øst for Nord-Elvåga.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Nov 2011

Det aller siste solstreif på Løkenhavnastupet

Av Odd Tore Saugerud

Novemberdagen er kort, og allerede kl. 15:32 dekker skyggen av Ramsåsen ura under Løkenhavnastupet. Selv når lauvtrærne har felt bladene må man på vestsiden av Lomma og et godt stykke opp i åssiden for å få fri sikt til stup og ur.

15 Nov 2011

Utsikt fra toppen av Løkenhavnastupet

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra toppen av Løkenhavnastupet dekker 180 grader fra syd til nord. Her langs stupet mot nord ser vi fra venstre nordenden av Løkenhavna boligfelt, Rykkinn/Gommerud, Eineåsen med Haugskollen bak, og i horisonten midt i bildet Gyrihaugen. Vannet er Glitredammen, og til høyre bak dette «slottet» til Løvenskiold.

15 Nov 2011

Løkenhavnastupet og Løkenhavna sett fra toppen

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen gir Løkenhavnastupet et ganske luftig inntrykk. Med folk ved foten og kanskje i selve stupet ville det gjerne vært mer luftig, men med temperaturen denne novemberdagen var det neppe fristende og sikkert å klatre så fingertunge ruter.