Løkenhavnastupene: en oversikt

Helt til venstre i bildet (nord) en skrå stuprekke som er fortsettelsen av stupene rundt sydenden av Nordre Kolsås. Lavere ned og mer midt i bildet det forholdsvis lave Mega-Løkenhavna. Så et forholdsvis skogkledt område med en hytte. Bjørndalsbekken renner til venstre for denne, og det er flere stup skjult bak skogen. Deretter en lang og høy stuprekke, først Ultra-Løkenhavna, og så til høyre etter tverrstupet (i skyggen) Løkenhavnastupet. Den høyeste åsryggen er Nordre Kolsås, den lavere er fortsettelsen mot nord av Kløvkollen (Vesle Kolsås) i Åsbråtafjellet og Fløyberget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Nov 2011

Tidlig nissebesøk på Bjørhholt

Av Kjersti von Krogh

Vi må vel tåle en påminnelse om at jula kommer i år også, selv om fotografen nok ønsket at nissene sto i snø og ikke på en grønn gressplen!

24 Nov 2011

Vakker novembermorgen nord i Skjærsjøen

Av Kjersti von Krogh

Bare fire uker til jul, og det er ikke mye som minner om vinter i våtmarksområdet der Bjørnsjøelva renner ut i Skjærsjøen.

04 Jun 2011