Julestemning?

Vi var litt i tvil om hvordan julestemningen i dag, første søndag i advent. På den ene siden var det temperatur som på en septemberdag, men samtidig var lysene tent på juletreet på Kobberhaughytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Nov 2011

Det kveldes på Purvollen

Av Odd Tore Saugerud

De siste solstreifene har akkurat forlatt tretoppene mot Damtjern, og det blåser en ganske kald vind. I dette lyset ser Purvollen mye eldre og medtatt ut enn i solen på bilde nr. 15173.

27 Nov 2011

Føremelding Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

I skiløypetraseen langs Langtjern var myrene for det meste såpass frosne at de bar en mann, men innimellom, som her ved nordenden, var det gode muligheter for et raskt fotbad. Selve tjernet hadde ishinne med vann over, men det er jo av mindre interesse etter at løypa ble lagt på land på østsiden.

27 Nov 2011

Lange klopper på myrene sydvest for Tolleråsen

Av Odd Tore Saugerud

Gamle o-kart viser to små og tildels utydelige stier fra Purvollen forbi Tolleråsen og til Stormyra (Høgåsmyra på gamle kart). I begynnelsen går de gjennom gamle og nye hogstfelt og er nokså usynlige, men der bratta starter viser den nordvestligste seg å være en oppbygd gammel tømmervei. Fortsatt vedlikeholdt med kutting av falne trær og forbedret med klopper og planker i myrene.