Tømmerkoie på Hakkim

Med utsyn over vannet Damsortungen - ligger denne hytta praktfullt til. Hytta disponeres av Nittedal og Hakadal Skog- Jakt- og Fiskeforening. Foreningen har restaurert denne på dugnad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2002

Bolig på Hakkim

Av Haavard Martinsen

Det bor folk fast på Hakkim.

06 Jul 2002

Jakthytta på Hakkim (2)

Av Haavard Martinsen

06 Jul 2002

Jakthytta på Hakkim (1)

Av Haavard Martinsen