Skitur i sola over dyrket mark

Skitur sørvestover i ettermiddagssol. Bildet er tatt i løypa Skotbu - Elvestad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Feb 2011

Flott vinterkulturlandskap i Bjerke badet i sol

Av John Ambjørnrud

Flott utsikt sørover. Bildet er tatt fra skiløypa mellom Bjerke skole og Kråkstad.

27 Des 2011

Stup og ulendt lende som vern mot inntrengere

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er fortsettelsen av steinmuren på bilde nr. 15426. Der terrenget var tilstrekkelig avvisende kunne mur og palisader gjøres lavere eller utelates. Murrestene omslutter et areal på om lag 120 da (600 meter nord-syd og 200 meter øst-vest). Et imponerende byggverk, som fortsatt kan følges i terrenget 1400 år senere.

27 Des 2011

Ingen alminnelig steinrøys

Av Odd Tore Saugerud |

Ved første øyekast ser dette ut som en hvilken som helst mosegrodd steinrøys. Men den ligger over, og ikke under stup, og er en del av steinmuren som omkranset Vardåsen bygdeborg (Herumsvarden).