Mellom Grevlingvegen og Markvegen

Bildet viser løype 562 (Reinsvoll - Bøverbru) som her går mellom Grevlingvegen og Markvegen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

08 Feb 2012

Vinstralinja Reinsvoll

Av Per Håvard Isachsen

Bildet viser løype 562 (Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass) som krysser under Vinstralinja ved Reinsvoll.

08 Feb 2012

Reinsvoll Idrettsplass

Av Per Håvard Isachsen

Bilde viser skileikanlegget ved Reinsvoll idrettsplass som Reinsvoll Skigruppe begynte på høsten 2011. Den skal være ferdig til sesongen 2012/2013. Dette er også startpunktet for løypa til Bøverbru idrettsplass og Granvang.

09 Feb 2012

Løypemøte ved Steinsjøen

Av Thore Knudsen

Til venstre på bildet slutter løypa Røtjennet - Steinsjøen som Hurdal Hele Året har ansvar for. På andre sida av vegen kjører Totenløyper AS løyper innover Totenåsen, bl.a. til Torsætra. I svingen på toppen av bakken er det plass til å parkere 6-7 biler.