Parkeringsplassen ved Byfellavegen

Løype 972 til Vingerdalsstua starter her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Feb 2012

Løype og parkeringsplass ved Siridalsvegen

Av Thore Knudsen

Løypa vi ser er løype 969. På andre sida av vegen og bilene kan en fortsette i løype 968. Hurdalssjøen til høyre i bakgrunnen.

12 Feb 2012

Finnstad-draget

Av Berit Saghaug Mørck

Strålende sol over Finnstad-draget i dag. Det var lett å gå opp bakkene til grinda i dag for det var kjørt med stor maskin fra Sinnerdalen til Finnstad.

12 Feb 2012

Morgen på Spålen

Av Berit Saghaug Mørck

Klokka er bare 09.01 og vi er alene på Spålen.