Lysløypetraseene i Eineåsen

Lysløypa i Eineåsen har mange sløyfer, og noen steder langs traseen er navnsatt. Kart over løypesystemet er hengt opp flere steder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

12 Nov 2011

Markadatabasens dekningsområde

Av Steinar Kjærnsrød

Markadatabasen har løyper fra Biri/Snertingdal i nord til Moss i syd

10 Nov 2011

Nye medlemskart underveis

Av Steinar Kjærnsrød

I disse dager ferdigstilles produksjonen av nye oversiktskart over skiløyper i Marka. Det er laget 16 forskjellige kartblad som dekker alle løypene som i dag finnes i Markadatabasen.

12 Des 2006

Kart fra rundløypa i Åsgreina

Av Steinar Myrabø

Kartet kan kjøpes lokalt i Holter