Huskeputten på gammelt kart

På moderne kart har ikke Huskeputten, et lite tjern sørvest for Søndre Heggelivann, vært navnfestet. På dette kartet fra 1929, tegnet av O. A. Tollerud i 1:40.000 og med koteavatand på ti meter, finner vi imidlertid navnet. Kartverket har nå fra 1/12-2011 offisielt godkjent navnet. Det skjedde etter initiativ fra markaentusiast Thomas André Tovang

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

09 Feb 2012

Lysløypetraseene i Eineåsen

Av Erik Unneberg

Lysløypa i Eineåsen har mange sløyfer, og noen steder langs traseen er navnsatt. Kart over løypesystemet er hengt opp flere steder.

12 Nov 2011

Markadatabasens dekningsområde

Av Steinar Kjærnsrød

Markadatabasen har løyper fra Biri/Snertingdal i nord til Moss i syd

10 Nov 2011

Nye medlemskart underveis

Av Steinar Kjærnsrød

I disse dager ferdigstilles produksjonen av nye oversiktskart over skiløyper i Marka. Det er laget 16 forskjellige kartblad som dekker alle løypene som i dag finnes i Markadatabasen.