Sydvendte skogsløyper må gi seg

Moder jord og bekker kommer opp i dagen flere steder i utforkjøringene fra Vidvanghøgda mot Kampen, og ennu har vi ikke kommet lenger enn halvveis ut i mars måned! Men skogsbilveiene holder stand, foreløpig ingen tegn til bare flekker i Gråseterveien, men i skyggepartiene er det farlig hardt og isete når løypebasen ikke har vært der.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Mar 2012

Storbekken går friskt gjennom Gryta

Av Kjersti von Krogh

Vi har i flere dager kunnet høre Storbekken som går sørvest for Seteråsen og ut i Heggelielva, men i dag kan vi se at den går friskt under broen som kalles Gryta.

13 Mar 2012

Vidt utsyn mot fjord og fjell fra Vivangshøgda

Av Kjersti von Krogh

Navnet "Vivangen" henspiller ikke på det flotte utsikten over Krokskogen mot Norefjell og Vikerfjellene og langt ut i Oslofjorden. R. Holtvedt skriver i "Historier fra Krokskauen" at det er dvergbjørk - kjerringris, som kalles "vivang" og som har gitt åsen navn.

13 Mar 2012

Vår i Merradalen

Av Odd Tore Saugerud

Merradalen vinterstid, se bilde nr. 12893, er mest kjent for sine lange istapper og bratte, islagte sti, hvor isen gjerne holder seg lenge utover våren. Men i år har allerede marsvarmen erstattet istappene med en lang vegg av iskalde dusjer, mens bekken fra myrene under Nordre Kolsås fyller bekkeleiet i nedre høyre hjørne og mye av stien.