Liten fisk - stor Kvikklunsj

Ørekyte er også fisk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Barnas bilder

02 Jun 2002

Fisk er gøy

Av Kristin Moe Krohn |

Kvikklunsjduppen 2. juni 2002 Øvresetertjern

02 Jun 2002

Se, en fisk!

Av Kristin Moe Krohn |

2. juni 2002 Øvreseterjern

02 Jun 2002

Fisk er gøy

Av Kristin Moe Krohn |

2. juni 2002 på Øvresetertjern.