Inn til Hølen

På Mærø bru over Såna - og så bort til torget i Hølen, rett der framme. - Et fint tettsted å svinge innom på sykkelturen gjennom Follo.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2012

Før tog - nå sykkel

Av Eivind Molde |

Den tidligere jernbanetraseen sør for Hølen er blitt en idyllisk og fin sykkelvei.

12 Mai 2012

Sørover fra Sonsveien

Av Eivind Molde |

Et godt stykke sørover fra Sonsveien stasjon er gang- og sykkelveien lagt langt unna bilveien. Den følger derimot jernbanen, som vi ser bak trærne.

13 Mai 2012

Fin sti i Tanumskogen

Av Berit Saghaug Mørck

Tanumskogen er fin hele året, men kanskje er mai finest. Her på en av de mange fine stiene som går gjennom skogen.