Blåtjernsgrana

Blåtjernsgrana, som står ca. 100 meter fra Blåtjern ved foten av Barlindåsen, har Østmarkas mest omfangsrike stamme – det må tre mann til for å rekke rundt! Arild Rambøl til høyre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2012

Historieforteller på Ramstadslottet

Av Eva Jensrud

Hallvard Pentzen på Ramstadslottet, hvor han orienterer om rydding og merking av stier. Her peker han i retning mot Barlindåsen, som ligger nokså nært. Arild Rambøl til venstre.

12 Mai 2012

Topptur til Ramstadslottet

Av Steinar Bunæs

Ramstadslottet var første stopp da Østmarkas Venner inviterte til guidet topptur til de tre høyeste toppene i Østmarka. Nistepakken har sjelden smakt så godt!

12 Mai 2012

Ved Kjennstjernet

Av Eivind Molde |

På strekningen mellom Sonsveien og Kjenn kan man sykle i gammel jernbanetrasé. Det er en jevn og fin vei å sykle på, men partiet mellom Hølen og Kjenn er litt mer "grovkornet" enn resten. Dette er like før veiens slutt ved Kjenn. Vi ser Kjennstjernet til venstre.