På Bjønnåsen 17. mai 1942

Finn Rifsheim holder flagget og Gunvor Gunnersen (senere Fritsvold) står ved siden av i strikkejakke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2012

Steinar Bunæs på Bjønnåsen

Av Eva Jensrud

Steinar Bunæs orienterer om 17. mai-markeringen på Bjønnåsen for 70 år siden.

12 Mai 2012

Blåtjernsgrana

Av Steinar Bunæs

Blåtjernsgrana, som står ca. 100 meter fra Blåtjern ved foten av Barlindåsen, har Østmarkas mest omfangsrike stamme – det må tre mann til for å rekke rundt! Arild Rambøl til høyre.

12 Mai 2012

Historieforteller på Ramstadslottet

Av Eva Jensrud

Hallvard Pentzen på Ramstadslottet, hvor han orienterer om rydding og merking av stier. Her peker han i retning mot Barlindåsen, som ligger nokså nært. Arild Rambøl til venstre.