Ute av bruk ved Skrukli stasjon

Valdresbanen er for lengst historie, så også stasjonen Skrukli. Her ved planovergangen (Skruklivegen) har ikke signalmasten noen funksjon, og er da også ute av bruk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Mai 2012

Rasteplass ved Trevatna

Av Erik Unneberg

Det var i underkant av ti grader i dag, og fra tid til annen kom det en regnbyge. Men her ved rasteplassen ved Trevatna lysnet det.

15 Mai 2012

Vannhjulet i Østmarksaga

Av Kjersti von Krogh |

I elva mellom Mønevann og Losby ble det tidlig drevet sagbruk, og i Lørenskog nevnes sag på Losby allerede i 1560. Sagen hadde stor betydning for distriktet med plankekjøring til byen. Den var i drift til 1953, men vannhjulet er vakkert restaurert av historielaget i Lørenskog, og er brukt som motiv i kommunevåpenet for Lørenskog. Et vinterbilde av hjulet finnes som bilde nr. 1043 i Markadatabasen.

15 Mai 2012

Stedsnavn forteller

Av Kjersti von Krogh

Ved Mønevanns østbredd ser vi plassen Finnland, som nok har vært en gammel finneplass, og er nevnt første gang i 1822. Den ble fraflyttet omkring 1960 og har senere vært brukt som feriested.