Demningen i Svartvann

Svartvann ligger sørøst for Gjerdingen. Da mye av vannet i Gjerdingen ble overført til Maridalsvannets nedslagsfelt i 1909, var ikke Gjerdingselva lenger brukbar som fløtningselv. Det ble derfor bygget demninger i Fjellsjøen, Svartvann og Muttabrodammen for å råde bot på manglende vannføring i Gjerdingselva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2002

Gjerdingselva med Muttabrodammen i bakgrunnen

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Det er lenge siden Gjerdingelva gikk stor og vill ...

10 Aug 2002

Grimtjern sett fra Almedalshøgda

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Sørøst for Gjerdingen ligger Grimtjernet eller Grimsvatnet som det heter på Nordmarkskartet.

09 Aug 2002

Setervika i Fjellsjøen

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Nordvest i Fjellsjøen, der veien går langs vannet et lite stykke, ligger Setervika. Lett adkomst fra Svartbekken, like fint både sommer og vinter!